Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel lalalou.be van Lou Lou BV biedt klanten de mogelijkheid om artikelen op maat online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment van lalalou.be en elke aankoop die de klant plaatst. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere verplicht door de klant te dragen taksen. Eventuele vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld. De prijsopgave geldt uitsluitend voor de artikelen zoals omschreven en de bijhorende foto kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Het aanbod staat enkel open voor klanten woonachtig in de Europese Unie en is uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Hoewel de catalogus en website zorgvuldig zijn samengesteld, kan de aangeboden informatie onvolledig of onjuist zijn. Voor specifieke vragen wordt contact met de klantendienst aangeraden.

Artikel 4: Online aankopen

De aankoop komt tot stand wanneer de klant een bevestigingsmail ontvangt. De artikelen worden geleverd op de in de bevestigingsmail aangegeven leverdatum. De levertermijnen zijn indicatief en niet bindend.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven eigendom van lalalou.be tot volledige betaling is ontvangen. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de levering.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Bij niet- of laattijdige betaling is de klant een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag en een forfaitaire schadeloosstelling van 10% met een minimum van 25 euro per factuur.

Artikel 7: Klachten

Zichtbare beschadigingen en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel moeten onmiddellijk na levering worden gemeld.

Artikel 8: Garantie

De klant heeft wettelijke rechten op garantie vanaf de datum van aankoop. Om garantie te kunnen inroepen, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen en binnen één week na vaststelling van een gebrek dit melden.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om zonder opgave van redenen binnen 14 dagen vanaf de levering van de aankoop af te zien. Artikelen die gebruikt, bevuild, beschadigd, of onvolledig zijn, evenals op maat gemaakte artikelen, worden niet teruggenomen.

Artikel 10: Privacy

Zie de privacyverklaring op lalalou.be.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, tast dit de geldigheid van de andere bepalingen niet aan.

Artikel 12: Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar via telefoon op +32 55 890 444, via e-mail op info@lalalou.be of per post op Abeelstraat 25, 9600 Ronse, België.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen door lalalou.be zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Elke aankoop na de wijziging impliceert de aanvaarding van de nieuwe voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijs kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

Contactgegevens:

- Lou Lou BV
- Abeelstraat 25
- 9600 Ronse
- E-mail: info@lalalou.be
- Telefoon: +32 55 890 444

Ondernemingsnummer: BE0475 204 285