Privacy Policy


Privacybeleid

1. Inleiding

Dit privacybeleid beschrijft hoe Lou Lou BV (hierna "lalalou.be") uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt wanneer u onze website gebruikt. Wij respecteren uw privacy en zetten ons in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

Lou Lou BV
Abeelstraat 25
9600 Ronse
E-mail: info@lalalou.be
Telefoon: +32 55 890 444

3. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen verschillende soorten persoonlijke gegevens, waaronder maar niet beperkt tot:
- Naam
- Adres
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Betalingsinformatie
- IP-adres
- Browsing- en interactiegegevens

4. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
- Het afhandelen van uw bestellingen en betalingen
- Het leveren van klantenservice en ondersteuning
- Het verzenden van nieuwsbrieven en promoties (indien u hiervoor toestemming hebt gegeven)
- Het verbeteren van onze website en diensten
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

5. Rechtsgrondslag voor verwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
- Uitvoering van een overeenkomst: Om uw bestellingen te verwerken en te leveren
- Wettelijke verplichting: Voor het bijhouden van belasting- en boekhoudkundige gegevens
- Gerechtvaardigd belang: Voor marketingdoeleinden en het verbeteren van onze diensten
- Toestemming: Voor het verzenden van nieuwsbrieven en promoties (indien u hiervoor toestemming hebt gegeven)

6. Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wettelijk anders vereist.

7. Delen van gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve:
- Met dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van onze diensten (bijv. bezorgdiensten, betalingsverwerkers)
- Wanneer dit wettelijk verplicht is
- In geval van een fusie, overname of verkoop van (een deel van) ons bedrijf

8. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
- Recht op inzage: U kunt verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens
- Recht op rectificatie: U kunt verzoeken om correctie van onjuiste gegevens
- Recht op verwijdering: U kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens
- Recht op beperking van verwerking: U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens
- Recht op dataportabiliteit: U kunt verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een andere organisatie
- Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in dit privacybeleid.

9. Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of wijziging.

10. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

11. Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd en, waar van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld.

12. Contact

Voor vragen over dit privacybeleid of onze gegevensverwerking, kunt u contact met ons opnemen via:

Lou Lou BV
Abeelstraat 25
9600 Ronse
E-mail: info@lalalou.be
Telefoon: +32 55 890 444
Ondernemingsnummer : BE0475 204 285
---

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 7 juli 2024.